Saturday , September 18 2021
Онцлох мэдээ

Сүхбаатар аймгийн УЦУОШАлбаны Байгаль Орчны Лабораторийн үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалт хийсэн тайлан

 2015 оны 4-р сарын 23-ны өдрийн дотоод хяналт шалгалтаар 13 төрлийн ажил шалгаснаас 6 ажил биелэгдэж, 7 ажил хийгдээгүй эхний хяналт шалгалт дүн 46.1%-ийн биелэлттэй байлаа. Гүйцэтгэх шалгалтын асуултууд Ажлын байранд хийсэн галын дүгнэлтийг шалгаж, авсан арга хэмжээнд дүгнэлт өгөх. Лабораторийн ажилчдыг гар угаах ариун цэврийн өрөө угаалтуураар хангасан байдлыг ...

Дэлгэрэнгүй