Sunday , November 28 2021
Онцлох мэдээ

Худалдаж авсан бараа, ажил үйлчилгээлний тайлан

2021 онд Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан сумын цаг уурын өртөөний засварын ажлын тайлан

УЦУОШТөвийн даргын 2021.03.26-ны өдрийн А/06 тоот тушаалаар УЦУ-н шинжилгээний Эрдэнэцагаан өртөөний барилгын засварын ажлын гүйцэтгэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажлын хэсэг байгуулагдсан. Тус ажлын хэсэг тендерийн бичиг баримтыг боловсруулж байгууллагын веб сайтаар олон нийтэд мэдээлж орон нутгийн 3-н компанид урилга хүргүүлсэнээс хуулийн хугацаанд материалаа ирүүлсэн “Өлзий тулга өрлөг” ХХК-ийн ирүүлсэн материалыг холбогдох ...

Дэлгэрэнгүй