Sunday , November 28 2021
Онцлох мэдээ

УС ЦАГ УУР ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН 2020 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ӨРГӨДЛИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ

Тус төвийн захиргаанд 2020 онд нийт 56 өргөдөл ирсэн байна. Үүнд: – Эмчилгээнд явах болон хүүхэд асрах, сургуульд явах болон хувийн шалтгаанаар  чөлөө хүссэн өргөдөл 13 буюу нийт өргөдлийн 23.214 хувь –  Ажилласан хугацааны илүү цагийн мөнгийг олгохыг хүссэн 1 буюу нийт өргөдлийн 1.78 хувь – Тэтгэврийн тэтгэмж хүссэн 3 ...

Дэлгэрэнгүй

ААНБ-ын дэргэд ажиллаж буй “Байгууллагын дэргэдэх эцэг эхийн зөвлөл”-үүдийн дунд зарласан болзолт уралдаанд нийт 21 аж ахуй нэгж байгууллага оролцсоноос Ус цаг уур орчны шинжилгээний төв “Гутгаар байр”-нд шалгарлаа.

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2018 оны 60 дугаар зарлиг, Монгол улсын Ерөнхий сайдаар ахлуулсан “Хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөл”-ийн 2018 оны 03 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд төр, хувийн хэвшлийн ААНБ-ын дэргэд ажиллаж буй “Байгууллагын дэргэдэх эцэг эхийн зөвлөл”-үүдийн дунд зарласан болзолт уралдаанд нийт 21 аж ахуй нэгж байгууллага оролцсоноос Ус ...

Дэлгэрэнгүй

УЦУОШТөвийн ёс зүйн хорооны 2020 оны жилийн ажлын тайлан

1. Байгууллагын ёс зүйн хороо нь 2020 онд 8-н зүйл заалт бүхий жилийн ажлын төлөвлөгөө боловсруулан төвийн даргаар батлуулан төлөвлөгөөний биелэлт 90% тай. 2. Ес зүйн хороог төвийн даргын тушаалаар шинэчлэн байгуулсан. 3.Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэмийг 120х80 харьцаатай самбарт хэвлүүлж байгууллагын хурлын зааланд байршуулсан. 4.Монгол ...

Дэлгэрэнгүй