Sunday , November 28 2021
Онцлох мэдээ

2021 оны дотоод хяналт шалгалт

Тус төвийн 2021 оны дотоод хяналт шалгалт, мэргэжлийн арга зүйн төлөвлөгөөт ажлын дагуу 7 салбарт ажиллахаас 8 салбарт ажиллалаа. Үүнд Халзан, Уулбаян, Сүхбаатар, Түмэнцогт, Баяндэлгэр, Дарьганга, Эрдэнэцагаан, Баруун-Урт өртөөнд шалган туслах ажил арга зүйн зөвлөгөө өгсөн.

Дэлгэрэнгүй