Sunday , November 28 2021
Онцлох мэдээ

Төлөвлөгөө тайлан

УС ЦАГ УУР ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН 2020 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ӨРГӨДЛИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ

Тус төвийн захиргаанд 2020 онд нийт 56 өргөдөл ирсэн байна. Үүнд: – Эмчилгээнд явах болон хүүхэд асрах, сургуульд явах болон хувийн шалтгаанаар  чөлөө хүссэн өргөдөл 13 буюу нийт өргөдлийн 23.214 хувь –  Ажилласан хугацааны илүү цагийн мөнгийг олгохыг хүссэн 1 буюу нийт өргөдлийн 1.78 хувь – Тэтгэврийн тэтгэмж хүссэн 3 ...

Дэлгэрэнгүй

УЦУОШТөвийн ёс зүйн хорооны 2020 оны жилийн ажлын тайлан

1. Байгууллагын ёс зүйн хороо нь 2020 онд 8-н зүйл заалт бүхий жилийн ажлын төлөвлөгөө боловсруулан төвийн даргаар батлуулан төлөвлөгөөний биелэлт 90% тай. 2. Ес зүйн хороог төвийн даргын тушаалаар шинэчлэн байгуулсан. 3.Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэмийг 120х80 харьцаатай самбарт хэвлүүлж байгууллагын хурлын зааланд байршуулсан. 4.Монгол ...

Дэлгэрэнгүй

Сүхбаатар аймгийн УЦУОШТөвийн инженерүүд 2020 оны албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөгөө төвийн даргаар батлууллаа

Сүхбаатар аймгийн УЦУОШТөвийн инженерүүд 2020 оны албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөгөө шинэчилсэн загвараар гаргаж төвийн даргаар батлууллаа. Нийт инженерүүддээ ажлын амжилт хүсье. УЦУОШТөвийн захиргаа. 2020.04.17

Дэлгэрэнгүй