Sunday , November 28 2021
Онцлох мэдээ

Захиргааны хяналт шалгалт

2021 оны дотоод хяналт шалгалт

Тус төвийн 2021 оны дотоод хяналт шалгалт, мэргэжлийн арга зүйн төлөвлөгөөт ажлын дагуу 7 салбарт ажиллахаас 8 салбарт ажиллалаа. Үүнд Халзан, Уулбаян, Сүхбаатар, Түмэнцогт, Баяндэлгэр, Дарьганга, Эрдэнэцагаан, Баруун-Урт өртөөнд шалган туслах ажил арга зүйн зөвлөгөө өгсөн.

Дэлгэрэнгүй

Сүхбаатар аймгийн Дарьганга өртөө, Наран, Онгон харуулд шалган туслах ажил хийлээ

Сүхбаатар аймгийн Дарьганга өртөө, Наран, Онгон харуулд шалган туслах ажлын илтгэх хуудас 2018 оны 05 сарын 18 өдөр Тэмдэглэл Дарьганга өртөөний ажил байдалтай танилцаж, зохион байгуулалт, ажиглалт, хэмжлийн технологийн алдаа зөрчлийг илрүүлэн арилгах, дэвшилттэй сайн зүйл, арга туршлагатай танилцаж шалган туслах ажилыг 2018 оны 05-р сарын 17-ны өдрөөс 05-р сарын ...

Дэлгэрэнгүй