Sunday , November 28 2021
Онцлох мэдээ

Хүний нөөц

СҮХБААТАР АЙМГИЙН УС ЦАГ УУР ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН 2021 ОНЫ ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ТАЙЛАН

УЦУОШТөвийн инженер техникч нарын нэгдсэн сургалт семинар цар тахалтай холбогдуулан хойшлогдсон. Өртөө, харуулын техникч нартай ZOOM-ээр цахим хурал сургалт 2 удаа зохион байгуулсан. ЦУОШГазраас удирдах ажилтны сургалт, семинарыг 2021.01.28-ны өдөр цахимаар зохион байгуулсан.  УЦУОШТөвийн дарга Х.Энхбаяр оролцсон байна. 1 дүгээр сарын 7-ны өдөр НЦУТөвөөс үйл ажиллагааны зааврын шинэчлэлт, 35-р сарын 15-ны өдөр ЦУОШГазрын Урьдчилан ...

Дэлгэрэнгүй

Албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм

УЦУОШАЛБАНЫ АЛБАН ХААГЧДЫН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1.Дүрмийн зорилго: Монгол Улсын засгийн Газрын албан даалгавар, Аймгийн Засаг даргын 2009 оны 03 дугаар сарын 10-ний өдрийн 88 тоот захирамжийг хэрэгжүүлэх үүднээс УЦУОШАлбаны инженер, техникийн ажилчид, ажилтан албан хаагчдын хууль дүрмийг чанд сахих, ажлын цаг ашиглалт, хөдөлмөрийн гэрээгээр хүлээсэн үүрэг, ...

Дэлгэрэнгүй

Синоптик инженерийн орон тоонд 1 инженер ажилд авсан

Мэргэжлийн боловсон хүчин дутагдалтай байгаа синоптик инженерийн орон тоонд МУИС төгссөн төгсөгчдөөс 1 инженерийг тухайн орон тоонд ажилд авсан. 2020 он

Дэлгэрэнгүй

УЦУОШТөвийн ёс зүйн хорооны 2019 оны ажлын тайлан

УЦУОШТөвийн ёс зүйн хорооны 2019 оны ажлын тайлан Байгууллагын ёс зүйн хороо нь 2019 онд 8-н зүйл заалт бүхий жилийн ажлын төлөвлөгөө боловсруулан биелэлтийг 100% хангаж ажиллаа. Нийт ажилчдад ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх соён гэгээрүүлэх сургалт зохион байгуулах. Байгууллагын ёс зүйн хорооны төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажилчдыг соён гэгээрүүлэх ажлын хүрээнд ...

Дэлгэрэнгүй

УЦУОШТөвөөс ард иргэдэд үзүүлж байгаа төрийн үйлчилгээний жагсаалт

Үйлчилгээний http://sukhbaatar.tsag-agaar.gov.mn/ веб сайтаар болон цаасан хэлбэрээр үнэ төлбөргүй төрийн үйлчилгээ үзүүлж байгаа үйлчилгээний ажлын жагсаалт: -Анхааруулах, Сэрэмжлүүлэх мэдээ –Цаг уурын аюултай үзэгдлийн мэдээ -Хагас хоногийн урьдчилсан мэдээ -1 хоногийн тойм мэдээ -1 хоногийн урьдчилсан мэдээ -5 хоногийн зурган мэдээ -5 хоногийн бичвэр урьдчилсан мэдээ -7 хоногийн тойм мэдээ -7 хоногийн урьдчилсан ...

Дэлгэрэнгүй