Sunday , November 28 2021
Онцлох мэдээ

Худалдан авах ажиллагаа

2021 онд Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан сумын цаг уурын өртөөний засварын ажлын тайлан

УЦУОШТөвийн даргын 2021.03.26-ны өдрийн А/06 тоот тушаалаар УЦУ-н шинжилгээний Эрдэнэцагаан өртөөний барилгын засварын ажлын гүйцэтгэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажлын хэсэг байгуулагдсан. Тус ажлын хэсэг тендерийн бичиг баримтыг боловсруулж байгууллагын веб сайтаар олон нийтэд мэдээлж орон нутгийн 3-н компанид урилга хүргүүлсэнээс хуулийн хугацаанд материалаа ирүүлсэн “Өлзий тулга өрлөг” ХХК-ийн ирүүлсэн материалыг холбогдох ...

Дэлгэрэнгүй

УЦУ-ЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЭРДЭНЭЦАГААН ӨРТӨӨНИЙ БАРИЛГЫН ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ /СҮХБААТАР АЙМАГ, ЭРДЭНЭЦАГААН СУМ/ ТЕНДЕРИЙН ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

Нэг.  ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГ                                      2021.04.20             Аймгийн УЦУОШТөв нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос УЦУ-ын шинжилгээний Эрдэнэцагаан өртөөний барилгын их засварыг гүйцэтгэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.  Үнийн санал ирүүлэх ажлын зураг, техникийн тодорхойлолт болон холбогдох бусад материалыг хавсаргасан болно. Үнийн саналыг 2021 оны 04 сарын 28-ны ...

Дэлгэрэнгүй